Se kort video
Se kort video
Se kort video
Hjärnhälsa för alla

Gör en digital utredning av minne och andra kognitiva funktioner
- få vägledning och tips om hur du håller hjärnan frisk.

Vi hjälper dig, eller din närstående, med en läkarbedömning av bland annat minnesförmåga. Detta görs med metoder baserade på den senaste forskningen. På detta sätt kan vi identifiera eventuell tidig demenssjukdom, så som Alzheimers sjukdom, men också annat som påverkar hjärnans funktioner, såsom utmattningssyndrom och depression.

Hjärnhälsa för alla

Gör en digital utredning av minne och andra kognitiva funktioner - få vägledning och råd om hur du håller hjärnan frisk.

Vi hjälper dig med en objektiv bedömning av din minnesförmåga utifrån metoder baserade på den senaste forskningen. Vi ger stöd för att identifiera eventuell tidig demenssjukdom, så som Alzheimers, men också annat som påverkar hjärnans funktioner, såsom utbrändhet och depression. 

Hur fungerar Minnesmottagningen?

Via vår app är det möjligt för dig att på ett enkelt sätt, i lugn och ro i din hemmiljö, lära dig mer om din hjärnhälsa. Du börjar med att svara på ett antal frågor om din situation och hälsa, för att sedan göra det kognitiva test som används för att utvärdera olika specifika kognitiva funktioner i hjärnan. Via appen får du en indikativ bedömning med möjlighet att också låta en specialistläkare analysera resultaten för ett utlåtande (avgift tillkommer).

Om du själv upplever försämring av minnet eller är orolig för en närstående, kan det vara bra att undersöka hur hjärnan mår. Du kan förstås också göra testet av ren nyfikenhet eller för att lära dig mer om din allmänna status. 

Gör minnesutredningen på ca 45-60 minuter med vår app, Minnesmottagningen.

Minnesmottagningen är ett stöd för kognitiv bedömning, utvecklat av Geras Solutions och kliniskt testat vid Karolinska Universitetssjukhuset.

För att fastställa en eventuell diagnos krävs ytterligare undersökning med bland annat blodprover och röntgen, vilket utförs vid ett fysiskt besök hos din vårdgivare.

Vad innebär försämrad hjärnhälsa?

Försämrat minne och sämre kognition kan visa sig på många sätt men behöver inte innebära att du håller på att utveckla en demenssjukdom. Liknande besvär kan uppstå vid stress, sömnsvårigheter eller om du inte fått tillräckligt med tid för återhämtning.

Läs nedan om hur försämring av minne och andra kognitiva funktioner kan yttra sig i vardagen.

Uppmärksamhet

Du får svårt att hålla tråden i ett samtal, vad du håller på att prata om, hålla koncentrationen eller följa skriftliga eller muntliga instruktioner. Du kan även få svårt med huvudräkning.

Minne

Du får svårt att komma ihåg vad som precis har hänt, vad som hände igår, förra veckan eller vad någon just har sagt. Det kan också vara svårt att passa tider eller veta vilken dag eller år det är. Att komma ihåg vad som sagts i ett samtal, namn på personer du känner kan vara svårt. Du glömmer möten, bokade tider eller bjudningar.

Språk

Du får svårt att hitta eller förstå ord. Du använder omskrivningar eller förenklingar av ord du inte kommer på. Det kan också vara svårt att tala ett främmande språk du tidigare behärskat väl.

Exekutiva funktioner

Du känner dig håglös och initiativlös, har svårt att komma dig för med något, svårt att lösa uppgifter som att betala räkningar, använda kontokort, följa en bruksanvisning eller använda apparater.

Rumsuppfattning

Du får svårt att hitta i miljöer du borde hitta i, i nya miljöer eller ditt närområde. Du kan få svårt att köra eller parkera bilen, särskilt i mörker. Du kan också få svårt att anpassa kroppsrörelser, som exempelvis när du sätter
dig på en stol eller svårt att rita tredimensionella figurer.

Beteende

Personlighet, vanor och beteende förändras. Du får humörförändringar som nedstämdhet, irritation eller nedsatt energi. Du kan bli mer impulsiv, få svårt att uppfatta sociala signaler, blir mer ohämmad, känslosam, eller känner dig mer likgiltig. Du kan också bli mer upprörd och arg än du normalt blir.

Uppmärksamhet

Du får svårt att hålla tråden i ett samtal, vad du håller på att prata om, hålla koncentrationen eller följa skriftliga eller muntliga instruktioner. Du kan även få svårt med huvudräkning.

Minne

Du får svårt att komma ihåg vad som precis har hänt, vad som hände igår, förra veckan eller vad någon just har sagt. Det kan också vara svårt att passa tider eller veta vilken dag eller år det är. Att komma ihåg vad som sagts i ett samtal, namn på personer du känner kan vara svårt. Du glömmer möten, bokade tider eller bjudningar.

Språk

Du får svårt att hitta eller förstå ord. Du använder omskrivningar eller förenklingar av ord du inte kommer på. Det kan också vara svårt att tala ett främmande språk du tidigare behärskat väl.

Exekutiva funktioner

Du känner dig håglös och initiativlös, har svårt att komma dig för med något, svårt att lösa uppgifter som att betala räkningar, använda kontokort, följa en bruksanvisning eller använda apparater.

Rumsuppfattning

Du får svårt att hitta i miljöer du borde hitta i, i nya miljöer eller ditt närområde. Du kan få svårt att köra eller parkera bilen, särskilt i mörker. Du kan också få svårt att anpassa kroppsrörelser, som exempelvis när du sätter
dig på en stol eller svårt att rita tredimensionella figurer.

Beteende

Personlighet, vanor och beteende förändras. Du får humörförändringar som nedstämdhet, irritation eller nedsatt energi. Du kan bli mer impulsiv, få svårt att uppfatta sociala signaler, blir mer ohämmad, känslosam, eller känner
dig mer likgiltig. Du kan också bli mer upprörd och arg än du normalt blir.

Få en bedömning av specialistläkare

1

Ladda ned appen "Minnesmottagningen" via
eller

2

Svara på fördjupade frågor och genomför utökade kliniska screening-tester i appen

3

Låt en av våra specialister analysera dina resultat (avgift 400 kr)
Notera att en slutlig diagnos av exempelvis Alzheimers sjukdom enbart kan ställas efter en komplett utredning, inklusive blodprov och röntgen.

Få en professionell bedömning

1

Ladda ned appen "Minnesmottagningen" via

2

Svara på fördjupade frågor och genomför utökade kliniska screening-tester i appen

3

Låt en av våra specialister analysera dina resultat (avgift 390 kr)
Notera att en slutlig diagnos av exempelvis Alzheimers sjukdom enbart kan ställas av läkare efter en komplett utredning, inklusive blodprov och röntgen.

Minnesmottagningen

Finns i surfplatta och smarta telefoner

Hälsohistorik

Berätta om din situation och hälsostatus genom att svara på ett antal frågor. Detta är viktigt för att skapa förståelse kring eventuella problem och vad som kan vara orsaken till dessa.

Läs mer under "Forskning och evidens".

Kognitiva tester

Reaktionsförmåga, korttidsminne och språklig förmåga är några exempel på funktioner som vi undersöker genom dessa tester.
Läs mer under "Forskning och evidens".

Anhörigperspektiv

Anhörigas berättelse är en viktig del i en minnesutredning och värderingen av kognitiva besvär. En nära släkting, vän eller partner har möjlighet att svara på frågor för att bidra med deras perspektiv.

Läs mer under "Forskning och evidens".

Håll hjärnan frisk

Detta verktyg är baserat på den senaste forskningen och guidar och stöttar dig mot en livsstil som främjar din hjärnhälsa.

Läs mer under  "Håll hjärnan frisk"och "Forskning och evidens".

Vad händer efter att du har genomfört den digitala minnesutredningen?

Efter att du genomfört alla delar kommer våra specialistläkare att titta vidare på resultaten i detalj. Därefter får du återkoppling innehållande:

  • Sammanfattade resultat och utlåtande om din hjärnhälsa
  • Råd kring vad du kan göra för att hålla hjärnan frisk
  • Vägledning och råd kring eventuellt behov av fortsatt utredning via vårdcentral

Om ditt resultat indikerar att att det finns anledning till fortsatt utredning bör du också ta med dig rapporten till din vårdcentral. Innehållet är framtaget av specialist och kommer vara till stor hjälp för din allmänläkare på vårdcentralen, så att du får tillgång till bästa möjliga vård. 

Varför är det viktigt att upptäcka försämrad hjärnhälsa tidigt?

Försämrat minne kan, men måste inte, vara början på demenssjukdom. Många som utvecklar en demenssjukdom har till en början lindrigare besvär, så kallad mild kognitiv svikt. Men alla med mild kognitiv svikt utvecklar inte en demenssjukdom. Andra behandlingsbara sjukdomar såsom exempelvis en störd sköldkörtelfunktion eller depression kan ge liknande symtom och bör därför identifieras och behandlas tidigt.

Forskningen talar för att det är värdefullt att minimera riskfaktorer och behandla t.ex. Alzheimers sjukdom tidigt i sjukdomsförloppet. Du kan läsa mer om behandling och specifika sjukdomar under "Om hjärnan" och "Sjukdomar".

Den senaste forskningen visar också att förändring av vissa vanor tidigt i livet minskar risken för att drabbas av kognitiv sjukdom och demens. Det är också möjligt att förbättra kognitiva funktioner genom livsstilsrelaterade åtgärder kopplat till kost, motion, social interaktion och hjärnträning.  

Läs mer under "Håll hjärnan frisk."

Det är inte alla som känner sig bekväma med att gå till en minnesmottagning på sjukhuset. Ofta är också väntetiderna långa för att få en bedömning av sina minnesbesvär. Det kan också kännas lugnare att få testa sitt minne i en trygg hemmiljö. Om du känner igen dig i detta så kanske Minnesmottagningen.se kan vara något för dig.

Målet med vår digitala minnesutredning är att alla som vill ska, på ett enkelt sätt, få tillgång till en första professionell läkarbedömning av sin hjärnhälsa, sin kognitiva status, och vid behov sätta in åtgärder och behandling tidigt i förloppet.

Bättre hjärnhälsa för alla - helt enkelt.

Klinisk evidens

Läs mer om bakomliggande forskning och kliniska studier under "Forskning & evidens".

Minnesmottagningens app är ett CE-märkt medicintekniskt verktyg med ett kognitivt testbatteri skapat av Geras Solutions. Verktyget innehåller också ett antal etablerade ramverk för bedömning av olika aspekter relaterade till hjärnhälsa.

Ladda ned Minnesmottagningen
Gör en digital bedömning av minne och andra kognitiva funktioner - få vägledning och råd om hur du håller hjärnan frisk.
Partners