This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Vinnova beviljar finansiering på 40 mkr till forskningskonsortium - Geras Solutions ska användas för att hjälpa 10 000 patienter

Karolinska Institutet är koordinator för 5-årigt forskningskonsortium med mål att motverka utvecklingen av demenssjukdomar genom att införa nya metoder för tidig upptäckt och utredning, träffsäker diagnostik och individanpassad prevention och behandling.

Läs mer