This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.
This is some text inside of a div block.

Region Östergötland testar nytt innovativt vårdflöde tillsammans med Geras Solutions

Region Östergötland testar digitalt stöd för utredning vid misstänkt demenssjukdom / kognitiv sjukdom. Under en pilot kommer regionen att utvärdera hur väl digitala verktyg kan integreras i verksamheten och vilket stöd det ger för utredning så väl som uppföljning av patienter.

Läs mer