Doktor.se blir första nätläkaren att erbjuda digital utredning vid misstänkt kognitiv sjukdom, så som exempelvis Alzheimers.

En av Sveriges ledande digifysiska vårdgivare Doktor.se har tecknat avtal med Geras Solutions för att kunna använda den digitala plattformen som nås via appen Minnesmottagningen. Personer med oro för minnesproblem kommer från årsskiftet nu också ha möjlighet att få hjälp genom Doktor.se. I ett första steg får patienter prata med sjuksköterska genom videosamtal. De får då vägledning om hur den mer omfattande utredningen genomförs. Patienter kan sedan själva, eller med hjälp av anhörig, genomföra utredningen från hemmet via appen Minnesmottagningen. Efter genomgången sjukdomshistorik, screening för en radrelaterade tillstånd, kognitiv testning och genomgång av anhörigas syn på symtomutveckling så granskas underlaget av läkare. Detta följs av ett video möte med läkare där resultaten diskuteras och ev. fortsatt utrednings- / vårdinsatserplaneras.

Doktor.se fokuserar ständigt på att erbjuda innovativa tjänster som formar en personcentrerad vård. Att tillhandahålla digital utredning vid misstänkt kognitiv sjukdom som Alzheimers är ett viktigt steg för att ge patienter stärkt egenmakt, säger Eric Teder, Sverigechef på Doktor.se

Vi är otroligt glada över att Doktor.se mobiliserar för att möta det ökande behovet av tidig utredning vid misstänkt kognitiv sjukdom, såsom Alzheimers. Doktor.se:s möjlighet att hantera stora mängder patienter kan nu med hjälp av vår plattform användas inom ett nytt vårdområde. Stigmat kopplat till demenssjukdomar, och den ibland bristande tillgängligheten i primärvården, gör att många i dagsläget inte kommer i kontakt med vården i tid. Nu kommer det bli enklare att få rätt hjälp och det tror vi kommer vara enormt värdefullt för många, säger Rickard Forsman, vd, Geras Solutions.

Fler nyheter

Se alla nyheter